Ważne linki

Discord Symbiozy – https://discord.gg/sJCEY4HM 

Logistyka

https://www.facebook.com/groups/520262385152198/

Promocja

https://www.facebook.com/groups/1926387857668598/

Naukowi

https://www.facebook.com/groups/2086039391453072/

Techniczny

https://www.facebook.com/groups/443233313314731/

Konkurs „Symbioza umysłów” (grupa z pierwszej edycji)

https://www.facebook.com/groups/227666681815577/

Symbiomemawka

https://www.facebook.com/groups/269342427411010/

Staże, praktyki, praca

https://www.facebook.com/groups/2402318026652955/

Skróty do mailingu

 • Wszyscy członkowie: wszyscy@symbioza
 • Zarząd: zarzad@symbioza
 • Komisja rewizyjna: kr@symbioza

Każdy powinien mieć dostęp do swojego własnego adresu mailowego:
[pierwsza litera imienia].[nazwisko]@symbioza.edu.pl
Problemy z mailingiem załatwia administrator sieci – kontakt pod adresem: k.kozluk@symbioza.edu.pl

Dokumenty

Statut [PDF]

Zaświadczenie o działalności [poproś]

Formularze

Prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza na kontakt@symbioza.edu.pl 

 • Deklaracja członkowska [DOCX]
 • Pełnomocnictwo oddania głosu na zebranie walne [DOCX]
 • Zmiana typu członkostwa ze zwyczajnego na wspierające [DOCX]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku [DOCX]
 • Papier firmowy ogólny [DOCX]

Zarząd 2023/2024

 • Aleksander Lempert – prezes
 • Daniel Grygorowicz – wiceprezes, Dział Naukowy
 • Kacper Koźluk – skarbnik, Redakcja & Dział Techniczny
 • Adela Jezierska – Dział Logistyki
 • Tola Dobrowolska – Dział Promocji

Komisja rewizyjna 2023/2024

 • Klaudia Staśkiewicz
 • Aleksandra Radziszewska
 • Aleksandra Okrasa

Pełnomocnicy

 • Kontakty z PW: Janek Górniaszek
 • Kontakty z SGGW: Adela Jezierska
 • Integracja – Bartek Łuszczuk, Kinga Podgórniak
 • Podcast  – Kacper Koźluk, Asia Wiśniewska
 • Konkurs dla licealistów23/24 – Julka Gryszpanowicz
 • OAK23 – Bartek Szymański, Zosia Thornborrow